Duh  akademiya  Şehid  agiri  lı kontona  kobani perwerdeya 

40 şervanen   ypg  u ypj  bı  dawiKIR   dewreyawan  ye  perwerde  bı nave  Şehid  HARUN   GORSE  bu  dımıjara  perwerde   yaku   ditin  lıser keseyeta   eskeri  u lıser  sileh u fıkren   ramanen   ypg   bu   dı  merasimeda  fermandara   gışti  ya ypg  u ypj  meysa  ebdo   amedebu  u  wısa  awxıfi  dı  saya   wxuna  Şehidanda  u  qehremantiya   wanda  em   dıkarın  dı  roja  iroda  perwerdayeke  wısa  em   bı  dawi  bıkın felsefeya   wan  Şehidan   felsefeya   jiyaneye  u  bı  birxıst   berxwudaniya   kobani   ew  bı serexa    destanekbu   u  pıştıwe  şervana  sonda   xwa  dan u  sozdan   ewe   heya  xwunaxa ya  dawi  wê  vi  welati  bıparezın .

Pışti   bı  dawibuna   merasima  şervanan  bı  dilan  u  sıtranen   xwa   şahi  bı  dawi   kırın .

NAVENDA   RAGAHANDINA   YPG  -  KONTONA  KOBANİ 

9/9 /2014 

  

Ş.MEZLUM BAGOK END.N.RAG.YPG

Daxuyanî

Ş.MEZLUM BAGOK

ypgrojava.com/en